Удирдлагын академийн хичээлийн Б байрны засварын ажил

Захиалагч: Удирдлагын академи
Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2019 оны 6-9 дүгээр сар
Талбай: 1100 мКв

Бусад төслүүд​

Start typing and press Enter to search